Plesni stili

Kaj je cheer ples?

Cheer ples izhaja iz Amerike in je del športne panoge cheerleading. Je skupinski šport, sestavljen iz več različnih stilov plesa, najpogosteje iz pom plesa, hip hopa in jazza. Zaradi svoje dinamičnosti in sodelovanja posameznika v skupini je primeren za razvoj otrok in mladine ter prispeva h kakovostnejšemu preživljanju njihovega prostega časa. Hkrati je dovolj nezahteven, da se ga lahko udeleži vsak otrok in mladostnik in kar je najpomembneje za vas, da ga lahko poučuje vsak motorično sposoben in motiviran posameznik.

FREESTYLE CHEER DANCE vsebuje ostre, definirane, hitre ter odsekane gibe in skoke, močne pozicije rok ter močno pom tehniko z vključevanjem raznih plesnih stilov in tehničnih elementov. Značilnosti poma so dinamičnost in sodelovanje skupine, enotnost. Poudarek je na energiji, samozavesti, mimiki obraza plesalk, koreografiji, pravilni tehniki, vizualnih efektih, kreativnosti in nastopu. Vizualne efekte predstavljajo nivoji, skupine, menjave in uporaba pripomočkov. Pri izvajanju tega stila se uporabljajo cofi (pomi), po katerih je stil tudi dobil ime. Freestyle združuje različne plesne zvrsti, kot so jazz, latino, funk, hip hop ipd.

JAZZ CHEER DANCE vsebuje stilizirane plesne gibe in kombinacije, tranzicije, skupinsko delo in tehnične elemente. Poudarek je na pravilni tehnični izvedbi, pravilnih, dolgih in iztegnjenih linijah, kontroli in namestitvi telesa, stilu in kontinuiteti gibanja skupaj z usklajenostjo članov skupine. Jazz izhaja iz osnov baletne tehnike, ki je osnova tudi za večino ostalih plesnih zvrsti, vse bolj pa se prepleta z elementi modernih plesov. Lahko se pleše na različno glasbo, od lirične, umirjene, klasične do moderne, pop glasbe. Pri jazzu je pomembna tudi sposobnost zbuditi v občinsstvu občutke in čustva z uporabo energije, zabavne vrednosti, pristne mimike in izraza čustev skozi celoten nastop.

HIP HOP CHEER DANCE vsebuje ulični/street stil, gibe in ritme s poudarkom na izvedbi, stilu, kreativnosti, izolaciji in kontroli telesa, ritmu, usklajenosti in glasbeni interpretaciji. Dodaten poudarek je na različnih atletskih elementih, kot so skoki, 'stalls' in ostali triki. Za hip hop je značilna sproščenost telesa in pa veliko domišljije pri idejah za oblačila in sestavljanju koreografij.